Hotelové služby - organizovanie spoločenských a pracovných stretnutí

Pre firemných partnerov náš hotel ponúka priestory pre firemné školenia a semináre.

Kapacita na organizovanie seminárov a školení je 53 ľudí, avšak v súčasnosti je v štádiu príprav výstavba kongresovej haly s kapacitou do 100 ľudí.