sonna

Kam v okolí

V okruhu 50 km od hotela sú bohaté možnosti pre:
turistiku
► lyžovanie
► poznávanie historických pamiatok
► a mnoho iných atrakcií nášho regiónu.

► Príjemným oddychom môže byť aj jazda na koňoch na neďalekej Muránskej planine.

Okolitá príroda ponúka bohaté vyžitie pre milovníkov turistiky.