sonna

Pripravujeme - tenis

V najbližšej budúcnosti plánujeme dokončiť vonkajšie tenisové kurty.