sonna

Hotelové služby - konferenčné služby

Hotel disponuje nasledujúcimi konferenčnými priestormi:


Momentálne využívame reštauračné priestory na organizovanie firemných prezentácií, prednášok, seminárov  ako aj pre súkromné akcie.  Kapacita osôb 50
Taktiež máme k dispozícii priestory vinárne vhodné pre menšie skupiny do 30 osôb.


Technika:
  • Dataprojektor
  •  TV
  • Flipchart
Ďalšiu techniku hotel zabezpečuje v zmysle individuálnych požiadaviek klienta